Dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego przetwarzamy dane wyłącznie na podstawie przepisów prawnych (RODO). Możecie Państwo odwiedzić naszą stronę nie podając żadnych danych osobowych.

Dane osobowe, które przekazujecie Państwo nam e-mailem (imię, nazwisko, adres lub adres e-mail) będą wykorzystane wyłącznie do korespondencji z Państwem.

KLAUZAULA INFORMACYJNA
Dotycząca posiadanych danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

  1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w bazie Kontrahentów Wydawnictwa AMUN sp. z o.o..
  2. Administratorem Pani/Pana danych jest Wydawnictwo AMUN z siedzibą w 47-400 Racibórz ul.Waryńskiego 21.
  3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów handlowych z kontrahentami.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Podanie Pani/Panu danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowych. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
  10. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez AMUN prosimy o kontakt mailowy z Administratorem bezpieczeństwa Informacji office@amun.com.pl

Będzie nam miło, jeśli RODO nie stanie nam na drodze i zostaniecie nadal z nami.