Urodził się w 1965 r. W wyniku niefortunnego skoku do wody doznał urazu kręgosłupa szyjnego w wyniku czego stał się osobą niepełnosprawną. W kwietniu 2010 roku przyjechał do Polski jako repatriant z Kazachstanu.

Mieszka wraz z rodzicami i bratem w Szczecinie. Z wydawnictwem AMUN współpracuje od 2012 roku. Od marca 2018 roku Walery zastał przejęty do związku VDMFK jako Członek stowarzyszony.

"Lekarze nie rokowali mi szansy na powrót do pełni zdrowia i sprawności fizycznej. Wtedy to aby uciec myślami od swego kalectwa i ewentualnej depresji zacząłem uczyć się języka polskiego i niemieckiego. W tym, aby lepiej utrwalić sobie znajomość tych języków musiałem nauczyć się pisać, a to na tym etapie okazało się początkowo niemożliwe, gdyż moje ręce w wyniku kontuzji pozostawały niesprawne. Aby zacząć pisać zacząłem eksperymentować brać pióro do ust i w taki sposób pisać- tworzyć wyrazy i zdania. W późniejszym czasie postanowiłem w podobny sposób rysować, a następnie malować, gdzie wzorując się na bogato zilustrowanej biblii dla dzieci rozpocząłem rysowanie obrazów Chrystusa i kilku innych scen biblijnych".

"Kolejno pogłębiałem swój warsztat poprzez rysowanie witraży i malowanie portretów bliskich mi osób, a tym samym aktywniej wdrażając się w arkana nowych dla mnie doświadczeń. Zaznaczam, że nigdy nie uczyłem się w żadnej szkole plastycznej, z moje umiejętności ujawniły się dopiero po wspomnianym wypadku, kiedy to przysłowiowy „świat zawalił mi się na głowę”".

"Znawcy zagadnień artystycznych i malarstwa oceniając moje pierwsze samodzielne prace zwracali uwagę na umiejętność wiernego odtwarzania szczegółów rysowanych lub malowanych postaci, gdzie przy okazji w sposób wręcz mistrzowski potrafiłem wykorzystać światłocienie. W kolejnych etapach wtajemniczenia zacząłem przy malowaniu obrazów używać farb olejnych. Pierwszym obrazem wykonanym w tej technice była ikona „Tenderness”".